Ondřej Toman

Akupunktura - jedna z cest k uzdravení

Údaje o účincích akupunktury:

Akupunktura byla a je používána jako jedna ze stěžejních léčebných metod značné části světa po dobu mnoha staletí.V Evropě patří mezi alternativní postupy,ke kterým se lidé uchylují většinou,až když metody běžné evropské medicíny nepřinášejí dostatečnou úlevu od potíží. I když není absolutně žádných pochyb o výsledcích současné evropské medicíny,někdy je omezenější účinnost u obtíží chronického charakteru.Naopak u některých potíží toho druhu
jsou metody tradiční čínské medicíny a akupunktury často přesvědčivější.Někteří oponenti tvrdí,že akupunktura působí jako placebo. Přesvědčivý léčebný efekt u malých dětí nebo ve veterinární medicíně svědčí o opaku. Akupunktura byla v minulém roce uznána Českou lékařskou komorou jako oficiální léčebná metoda,vhodná u určitých onemocněních,zejména bolestí,alergických projevů a některých autoimunních onemocněních.

Hlavním účelem akupunktury je uzdravit tělo a obnovit rovnováhu mezi fyzickými,emočními a duševními aspekty člověka.

Vystavil dne 05/02/2013, Doktor
Copyright © 2009-2015, Webdesign: Jiří Honomichl