Ondřej Toman

Návštěva chiropraktika

 

 1. Chiropraktik začíná stejně jako každý jiný lékař pečlivým vyptáváním na vznik Vašeho onemocnění, na charakter průběhu, typu obtíží. Zejména si všímá charakteru Vašeho zaměstnání (sedavé, těžké manuální, časté jízdy os.automobilem apod) vzhledem k ovlivnění Vašeho onemocnění.(Většina obtížímá svůj počátek již před lety a současné zhoršení je dáno zejména ztrátou vlastních obranných mechanismů v obl. páteře a přilehlých struktur). Pokračuje vyptáváním na jiná onemocnění, postupy léčby apod., aby mohl vyloučit event. nevhodnost chiropraktického ošetření.
 2. Následuje pečlivé vyšetření
  1. postoje
  2. hybnosti celé páteře
  3. speciální segmentální vyšetření (obratel po obratli) páteře a přilehlých struktur (svalů, vazivového systému apod.).
 3. Měkké a mobilizační techniky slouží k protažení a uvolnění ztuhlého svalstva, povolení napětí v úponech a vazech. Zároveň uvolnění "funkčních blokád" obratlů.
 4. Manipulační ošetření : následuje uvolnění blokád některou z technik manipulace.
 5. Kontrola stavu, dohodnutí event. příští kontroly.
 6. Při dalších sezeních a po dohodě může následovat i některá z forem speciální akupunktury (zde přizpůsobené pro pohybový systém a působící na méně známé šlachosvalové dráhy - netýká se přenosu energie ale přímého mechanického působení na motorické body svalů ke změně nastavení napětí svalů, vazů a jiných vazivových struktur. Vzhledem k hlubokému působení je aplikace mnohonásobně účinější než vnější metody léčba a to zejména u hlubokých struktur. Aplikace je zcela nebolestivá a zcela bezpečná.

 

Copyright © 2009-2015, Webdesign: Jiří Honomichl