Ondřej Toman

Vyšetření jazyka a pulsu

Alternativní vyšetření podle tradiční čínské medicíny - vyšetření pulzu, jazyka a vyšetření podle pravidel Tradiční čínské medicíny. K léčbě jsou využívány byliny a akupunktura.

Tradiční čínská medicína hledá příčinu nemocí, hledá nerovnováhu, nedostatečnost či nadbytečnost podle přesně daných vyšetřovacích metod.

Pulsová diagnostika je jedním z nejsilnějších diagnostických nástrojů v Tradiční Čínské Medicíně. Je možno ze změn velikosti, síly a jednotlivých pozic pulsu velmi přesně zjistit stav jednotlivých orgánů a celkovém stavu organismu a to i před propuknutím nemoci. Spolu s diagnostikou podle jazyka a anamnézou je klíčem ke správné diagnostice a tím i účinné léčbě metodami akupunktury či bylinnými směsmi.

Je ovšem v našich podmínkách zřídka správně využívána, neboť její studium (pulsové diagnostiky) je velmi složité a je nutno po dlouhou dobu tuto metodu praktikovat, než dojde k vývinu správné citlivosti a zpětné vazby. Pokud ji ale správně používáme, je klíčem k rychlému a úspěšnému léčení různých nemocí vnitřních orgánů, ale i bolestivých stavů. 

Pulz se odečítá na sedmi úrovních. Zjišťuje se pohmatem tepových vln na 3 pozicích vřetenní tepny na zápěstí obou rukou dvěma různými způsoby síly přítlaku - povrchový jang a hluboký jin. Každá pozice odpovídá jednotlivé akupunkturní dráze. Zjišťuje se stav orgánů a tkání, trávení a imunity. Pulzem lze i předpovědět prognózu. / co se odehraje za určitý čas... například oslabení žaludku/. Na základě PULZOVÉ DIAGNOSTIKY LZE PŘEDEPSAT VHODNÉ BYLINY.

Kvalita pulzu se mění a byliny jej přímo ovlivňují.

Byliny svou účinností posilují nejen oblast, pro kterou jsou užívány, ale komplexně působí na další části těla. Po jejich užívání se odstraní nejen původní problém, ale dojde k celkovému zlepšení zdraví.

Byliny jsou též vhodné na posílení imunity v období chřipek a hlavně je mnoho směsí bylin na dlouhověkost.

Copyright © 2009-2015, Webdesign: Jiří Honomichl